29 Kasım 2007 Perşembe

Ahmed Şah Mesud CİA’in de desteğini alarak, Usame Bin Ladin’e füze saldırısı yapması için bir birliğini onun bulunduğu bölgeye gönderir. Fakat daha sonrasında Washington hukukçuları böyle bir saldırının Amerika’yı haksız durumda göstereceğini söyleyerek CİA görevlilerinden operasyonun durdurulmasını isterler. CİA yetkilileri hemen telsizle Ahmed Şah Mesud’a ulaşırlar ve operasyonun iptal edildiğini, operasyonu yapacak timin derhal geri çekilmesi gerektiğini söylerler. Şah Mesud’un cevabı çok güzeldir. “Bu seksenikinci hava indirme birliğinin bir operasyonu değil, bir katır operasyonu, adamlar füzeleri katırlara yüklediler ve yola çıktılar, füzeleri kullanıp geri dönene kadar onlara ulaşmam imkansız.”

"Hayalet Savaşları"ndan

1 yorum:

No More Virgilius dedi ki...

Hiç üşenmedim, oturduğum yerden uzanıp "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi"ni aldım elime, fî tarihinde okuduğum Fahir Armaoğlu'nun bu hacimli masterpiece'inden bir alıntı yapmak istedim.

Konumuz Süveyş Buhranı.
Devir soğuk savaş devri.
Sene 1956.
Özetlemek gerekirse, Nasır Süveyş Kanalı'nı millileştirmek istemektedir, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere menfaatlerine aykırı bu durum yüzünden tüm Batı Dünyası pis Arapları engellemekte kararlıdır. İngiltere ve Fransa hemen Süveyş'e uçak gemileri gönderirler, bölgeyi ateş altında tutarlar, kıyıya asker çıkartırlar... Nasır da gıcıklığına kanaldaki tüm gemileri batırıp yolu kapatır. Ciddi ciddi savaş başlar. Ve şimdi alıntı geliyor:

***
İngiltere ve Fransa Mısır'a karşı saldırıya geçerken, Polonya'daki ayaklanmaya ve Macar ihtilaline güvenmişlerdi. Bu sebepten, Sovyetlerin kımıldayamayacaklarını dşünüyorlardı. Fakat bu hesap yanlış çıktı: 5 Kasım sabahından itibaren Sovyetler Macar İhtilalini bastırmaya başlamışlardı. Bu sebeple, Sovyetler Birliği Başbakanı Bulganin; İsrail, Fransa ve İngiltere başbakanlarına gayet tehditkar mesajlar gönderdi. Bu mesajlarda Süveyş Savaşının derhal durdurulması isteniyordu. Bulganin, Fransa Başbakanı Guy Mollet'ye gönderdiği mesajda "Sovyet Hükümeti saldırganları ezmek ve Doğu'da barışı tekrar kurmak için kuvvet kullanmaya tamamen kararlıdır." diyordu. İngiltere başbakanına gönderilen nesaj ise daha ağırdı ve şöyle diyordu:
"Tahrip için modern silahların her çeşidine sahip daha güçlü devletler kendisine saldırdığında, acaba Büyük Britanya nasıl bir durumda kalırdı? Bu devletler İngiltere kıyılarına sadece uçak gemileri göndermekle kalmazlar, başka silahlar da, mesala füzeler de kullanabilirler."
***

Elbette Bulganin İngiltereye gönderilen bu mektubu eline kağıt kalem alarak yazmadı, birileri yazmıştır, o da altını imzaladı... Ama ne yalan söyleyeyim, ben bunca yıllık ömrümde daha muhteşem bir tehdit mesajı okumadım, görmedim, bilmiyorum :-)))

Bu da böyle bir iktibas işte...