12 Mart 2010 Cuma

Kopuk


Dörtgündenberiyataktaydıkbalayıgibibişiyolmuştuartıkyedikiçtikse
viştikyedikiçtikseviştikaradaişemeyivesıçmayıdaunutmadıktabibend
edihiçbirerkeklebukadarsusdedimbi1iyorumbendehiçbirerkeklebukada
rikidakikaciddiolamazmısınyaadediolamamdedimelyazımkadariyitanım
ıştımvücudunusigarambittidedibenimkindeniçdedimseninkinisevmiyor
umçokyumuşakdedisertleştiririzanamdedimyuhhayvançokpissindedigül
erekevetdedimbazenöyleyimdirdörtgündenberiyataktaydıksevişmekmes
aihalinegelmiştisahiyaadedihadibenimişimyoksenindemiyokaslındabi
rbirimizihiçtanımyordukvebençalışıpçalışmadığımıunutmuştumaslınd
akimolduğumuunutmuştumfazlaboşalmakkafamıyapıyorduyoksaamaoçokgü
zeldiçokgüzelsindedimhadileeeeendediçokgüzelsindedimyagitbeüfffd
ediçokgüzelsindedimsustusadecesağoldediodatümkadınlargibiydisend
edinegaripbiradamsınnedendedimnebiliyimuyurkenhorluyorsundediell
erinfazlabüyükdedibirdekıllısındedialtımdainlerkenböyledemiyordu
namademekgeldiiçimdeniçimdekalmasındedimsöyledimbaşınıyastığagöm
dühaklısındedidörtgündenberiyataktaydıkkimbilirkaçıncıkezsevişti
kbildiğimizbütünyöntenıleribütünpoziyonlarıdenedikbukadarbilgi1i
olduğumuzaşaştıkikimizdehattayenibirpozisyonyaratıpismimizikoyma
yakararverdikbaşarısızolduktabisakallarınuzadıbatıyordedikıçınız
ımparaladımsırtınıkaşıdımayaklarınıöptümyataktançıkmadantelevizy
onseyrettikhergünbekledigimizbirotobüstutupaklımızdanyataktaonub
ekledikbeklerkenbirbirimizitanımıyormuşgibiyaptıkdışarıdanmartıl
arıaseslerigeliyordubeklediğimizotobüslerinseslerigeliyordukoştu
raninsanlarınayakseslerigeliyordukocabirorduoradanorayasavrulupd
uruyordedimevetdedibizdeonlarınyerinesevişiyoruzhayırdedimbenkim
seninyerinesevişmiyorumtamamenbağımsızımbendezatensporcununzekiç
evikveahlaklıolanınıseverimdediseniseviyorumdedimbirşedemedidört
gündenberiyataktaydıkbeşincigününsabahıkalktığımdaoyataktadeğild
i


Hiç yorum yok: